ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് ശരീര വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു എണ്ണയാണ്.

ആവണക്കെണ്ണ, എള്ളെണ്ണ, നെയ്യ് എന്നിവയിൽ സംസ്കരിച്ച ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മേന്മ കൊണ്ട് ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് വാതവും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് അവസ്ഥകളും മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപചയകരമായ അവസ്ഥകളിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് ഗർഭാവസ്ഥയിലും പ്രസവത്തിനു ശേഷവും ശരീരത്തിലുടനീളം മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

DHANWANTHARAM KUZHAMBU 100ml

₹80.00Price