മുടികൊഴിച്ചിൽ, ചെമ്പൻനിറം, വളർച്ചക്കുറവ്, ഉറക്കക്കുറവ്, താരൻ എന്നിവ അകറ്റി കണ്ണിനും തലയ്ക്കും കുളിർമയും ഉന്മേഷവും നൽകുന്നു.

ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒരുദിവസത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം.

ENNAMARUNNU എണ്ണമരുന്ന് 2Nos

₹140.00Price