മുഖക്കുരു മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കറുത്തപാടുകൾ കണ്ണിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ എന്നിവ അകറ്റി മുഖത്തിന് അഴകും മിനുസ്സവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉപയോഗം. ചെറുചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകിയതിന് ശേഷം തേനിലോ റോസ് വാട്ടറിലോ ചാലിച്ച് മുഖത്തു പുരട്ടുക. കുറച്ചു മിനിറ്റിനുകൾക്ക്ശേഷം കഴുകി കളയുക

MANJISHTA FACEPACK മഞ്ചിഷ്ട ഫേസ്പാക്ക് 30gm 2Nos

₹120.00Price