തുളസി ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചത്

ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, ആന്റി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയ തുളസി ജലദോഷം, പനി, ചുമ തുടങ്ങിയ പല പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും തുളസി പരിഹാരമാണ്.

THULSI POWDER തുളസി പൊടി 50gm 3Nos

₹120.00Price